Rouwbetuiging

Leynaert Roland (16/11/2019)

  • Datum overlijden: zaterdag, 16 november 2019
  • Plaats begrafenis: De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in intieme kring.

De familie condoleren