Rouwbetuiging

Vandekerckhove Jan (08/01/2020

  • Datum overlijden: woensdag, 08 januari 2020
  • Datum begrafenis: zaterdag, 18 januari 2020
  • Plaats begrafenis: Sint-Gerolf, Drongenplein te Drongen-Centrum, om 11 uur

De familie condoleren