Rouwbetuiging

Ros Firmin (12/02/2020)

  • Datum overlijden: woensdag, 12 februari 2020
  • Plaats begrafenis: De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in intieme kring.

De familie condoleren