Onze diensten

Nederlandse teksten bedanking

Je medeleven, je vriendschap zijn voor ons
een warme steun in deze momenten van afscheid,
wij danken je hiervoor.

De familie


Uw fijngevoeligheid en blijken van deelneming
waren voor ons een steun,
daarvoor danken wij u oprecht.


Voor iedere vorm van steun en gebed,
voor elke attentie,
voor alle begrip en medeleven
zeggen wij u van harte dank.
Zijn echtgenote, kinderen en familie.


Je medeleven, je vriendschap zijn voor ons een
warme steun in deze moeilijke momenten van afscheid,
wij danken je hiervoor.

De familie.


...
danken u voor uw aanwezigheid, uw steun
en blijken van medeleven bij dit pijnlijk verlies.


...
danken u van harte voor de blijken van deelneming hen betuigd bij dit immens verlies.


Voor alle vriendschap tijdens haar leven
en voor alle troost en aanwezigheid vandaag
danken u de families ...


...
danken voor het troostend gebed en blijken van genegenheid.


Uw gebed, uw aanwezigheid, uw vriendschap en hulp
vroeger en vandaag, het sterkte ons wij danken u ervoor

de kinderen en kleinkinderen.


...
danken u voor uw aanwezigheid, uw troostende woorden, uw medeleven bij het verlies dat hen treft.


...

danken u voor uw medeleven.

---
Voor de troostende woorden, voor de handdruk als woorden tekort schoten, voor alle gebaren van liefde en vriendschap, voor de mooie bloemen, voor uw gebeden bij het afscheid van onze lieve ...

danken wij u oprecht.


Als je door verdriet wordt neergeslagen,
het waarom aan niemand kunt vragen,
dan is het goed
dat je zoveel lieve mensen ziet
ook al vinden zij de juiste woorden niet.

Dankjewel aan onze familie en vrienden. Omringd door jullie liefde en warmte geven we het verlies een plaats, een plaats om te koesteren. Dankjewel voor jullie lieve woorden en medeleven.
Familie ....