Rouwbetuiging

Claerman Freddy (16/03/2020)

  • Datum overlijden: maandag, 16 maart 2020
  • Plaats begrafenis: De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in intieme kring.

De familie condoleren