Rouwbetuiging

Librecht Louis (18/06/2020)

  • Datum overlijden: donderdag, 18 juni 2020
  • Plaats begrafenis: Ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad zal de afscheidsplechtigheid plaatshebben in beperkte kring.

De familie condoleren