Rouwbetuiging

Dekens Henriette (10/09/2020)

  • Datum overlijden: donderdag, 10 september 2020
  • Plaats begrafenis: De uitvaartdienst zal plaatshebben in beperkte kring gezien de coronamaatregelen.

De familie condoleren