Rouwbetuiging

Taghon Germaine (13/09/2020)

  • Datum overlijden: zondag, 13 september 2020
  • Plaats begrafenis: De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in beperkte kring gezien de coronamaatregelen.

De familie condoleren