Nuttige info

Nuttige links en adressen

Nuttige sites

http://www.westlede.com/ (info crematorium Westlede Lochristi)
http://www.demens.nu (info Unie Vrijzinnige Verenigingen)
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/overlijden/deblokkeren_van_bankrekeningen/
http://www.varu.be/ (Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen)
http://www.gent.be/ (info stadsdiensten)
http://www.ethias.be/ (info stadspensioenen)
http://www.notaris.be/ (info nalatenschap)
http://www.successions-europe.eu (info nalatenschap met grensoverschrijdende aspecten)
http://www.fiscus.fgov.be/ (info overlijden en aangifte nalatenschap, Federale belastingsadministratie)
http://www.minfin.fgov.be/ (info ministerie van financiën)
http://fiscus.fgov.be/Interfakrednl/Vragen/comptes/comptes.htm (info attest van erfopvolging)
http://www.fbz.fgov.be/ (fonds voor beroepsziekten)
http://www.socialsecurity.fgov.be/ (fonds voor Arbeidsongevallen)
http://www.hvw.fgov.be/ (hulpkas voor werkloosheidsuitkering)
http://www.svgvev.be/ (kinderbijslagfonds VEV)
http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen (Studietoelagen Vlaanderen - Onderwijs)
http://www.cbfa.be/ (Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen)

Nuttige adressen

Burgerlijke Stand Gent: Woodrow Wilsonplein 1 - 9000 Gent
Vredegerecht Gent: Opgeëistenlaan 401 - 9000 Gent
Rijksdienst voor Pensioenen: Zuidertoren 5 - 1060 Brussel
Rijkdsdienst voor Pensioenen "Begrafenisvergoeding rijksambtenaren" - Financietoren, Kruidtuinlaan 50 bus 51 - 1010 Brussel
Rijksdienst voor Pensioenen: Koningin Fabiolalaan 116 - 9000 Gent
Sodiganda - Stad Gent: Rembert Dodoensdreef 2 - 9000 Gent - tel. 09 225 69 78
Stadspensioenen - Ethias: Fr. Rooseveltlaan 351 - 9000 Gent - tel. 09 265 78 78
Registratiekantoor Gent: Sint-Lievenslaan 27 - 9000 Gent
Rijksdienst voor Kinderbijslag: Trierstraat 70 - 1000 Brussel
Subdienst: Leopold II-laan 27 - 9000 Gent
Ministerie van Financiën: Kunstlaan 30 - 1040 Brussel
Dienst Tegemoetkoming aan personen met een handicap - Zwarte Lievevrouwstraat 3c - 1000 Brussel