Sla over en ga naar de content

Voorafregeling

Cispa Subpages Header Sfeer 09B

Voorafregeling uitvaart

Elkeen kan een laatste wilsbeschikking laten registreren op de burgerlijke stand van zijn/haar woonplaats. Dit is een wilsuiting betreffende de begrafenis of crematie en asbestemming bij crematie.

U kan uw uitvaart op voorhand financieel vastleggen. Met al uw vragen omtrent de voorafregeling kan u steeds bij ons terecht. Met onderstaand formulier kunt u uw uitvaartwensen bepalen en kunnen wij dit in het voorzorgscontract opnemen:

Download Formulier