Sla over en ga naar de content

Nuttige tips

Cispa Subpages Header Sfeer 09B

Klein verlet

3 dagen voor echtgeno(o)t(e), kinderen, schoonkinderen, ouders en schoonouders
2 dagen voor een inwonende broer, zus, schoonzus, schoonbroer, grootouders, kleinkinderen
1 dag voor niet-inwonende broer, zus, grootouders, kleinkinderen
Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden.

Minderjarige kinderen

Indien er minderjarige kinderen zijn, dient er een samenstelling van een familieraad te gebeuren bij het Vredegerecht.

Schenken van organen

Het transplanteren van organen en weefsels na het overlijden kan andere mensen helpen. Het is echter nog steeds zo dat de vraag naar gezonde organen en weefsels het aanbod verre overtreft. Om dit tekort te verhelpen is er in Belgiƫ sedert 1987 een wet van kracht.

Wat zegt die wet?

Bij iedere Belg kunnen na het overlijden organen of weefsels weggenomen worden indien de overledene vooraf geen verzet aantekende. Gebeurde dit niet, dan gaat de wet ervan uit dat betrokkene bereid is na zijn/haar dood organen af te staan. De familieleden in de eerste graad kunnen echter wel nog verzet aantekenen na het overlijden. Uitdrukkelijke toestemming verlenen kan ook. Tegen deze uitdrukkelijke toestemming kunnen de familieleden zich na het overlijden niet verzetten.

Hoe uitdrukkelijke toestemming verlenen of verzet aantekenen?

Indien u uw toestemming of verzet uitdrukkelijk te kennen wilt geven, zult u bij de dienst Bevolking een formulier voor de uitdrukkelijke wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden dienen aan te vragen en in te vullen. Eenmaal uw laatste wilsuitdrukking is opgenomen in het Rijksregister zal de dienst Bevolking u daarvan op de hoogte brengen.