Sla over en ga naar de content

Verkoopsvoorwaarden

Betaling

  1. Een online bestelling van bloemen dient betaald te worden binnen de 5 werkdagen.
  2. Niet-betaling op de gestelde vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 7% per jaar met zich.
  3. Indien, bij niet-betaling op de gestelde vervaldag, na hiertoe te zijn aangemaand, geen betaling werd bekomen, zal een forfaitaire schadevergoeding van rechtswege ver­schuldigd zijn van 8% per jaar met een minimum van 125,00 euro.
  4. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Annulering

Een online bestelling van een bloemstuk of rouwkrans dient uiterlijk 2 werkdagen voor de dag van de uitvaartplechtigheid te worden geannuleerd. Neem in dat geval steeds telefonisch contact met ons op !
Indien de betaling reeds werd uitgevoerd, zal het bedrag van de bestelling binnen de 8 werkdagen worden teruggestort min een administratieve kost van 10,00 euro.

Retourneren

Daar de bloemstukken op maat worden gemaakt en bloemen en planten een beperkte houdbaarheid hebben, kunnen deze niet worden geretourneerd.

Levering 

Bestelde bloemstukken of rouwkransen worden steeds op de dag en de locatie van de uitvaartplechtigheid geleverd. Deze levering is inbegrepen in onze service.  
Wenst u een andere leverdatum of leveradres, neem dan steeds telefonisch contact met ons op. 

 

Cispa E&G bvba
Brugsesteenweg 583
9030 Gent - Mariakerke

Tel: 09 227 73 37  |   e-mail: info@cispa.be

Ondernemingsnummer: BE 0426.374.683