Sla over en ga naar de content

Annuleren

Een online bestelling van een bloemstuk of rouwkrans dient uiterlijk 2 werkdagen voor de dag van de uitvaartplechtigheid te worden geannuleerd. Neem in dat geval steeds telefonisch contact met ons op !
Indien de betaling reeds werd uitgevoerd, zal het bedrag van de bestelling binnen de 8 werkdagen worden teruggestort min een administratieve kost van 10,00 euro.

Bestelde bloemstukken of rouwkransen worden steeds op de dag en de locatie van de uitvaartplechtigheid geleverd.