Sla over en ga naar de content

Rouwverwerking

Cispa Subpages Header Sfeer 09B

Verwerkingsproces

Het verlies van een dierbare is voor iedereen een pijnlijke en emotionele periode. Het verwerkingsproces bij een overlijden verloopt voor iedereen anders. Het is immers afhankelijk van zoveel verschillende elementen.

De meeste mensen voelen zich beter wanneer ze de kans krijgen erover te praten. In vele gevallen bieden zelfhulpgroepen een dankbare uitkomst. Door het contact met lotgenoten, eventueel door professionele hulpverleners, krijgen mensen de mogelijkheid hun leed te verwerken.

Voor informatie over zelfhulpgroepen kunt u terecht bij Trefpunt Zelfhulpgroep vzw.


Rouwverwerking sites

Trefpunt zelfhulpgroepen vzw: http://www.zelfhulp.be
Werkgroep nabestaanden na zelfdoding: http://www.zelfdoding.be
Ouders van een overleden kind vzw: http://www.ovok.be
Ouders van verongelukte kinderen: http://www.ovk.be
Rouwzorg Vlaanderen vzw: http://www.rouwzorgvlaanderen.be
Gezinspastoraal: http://www.gezinspastoraal.be