Nuttige info

Rouwverwerking

Het verlies van een dierbare is voor iedereen een pijnlijke en emotionele periode. Het verwerkingsproces bij een overlijden verloopt voor iedereen anders. Het is immers afhankelijk van zoveel verschillende elementen.

De meeste mensen voelen zich beter wanneer ze de kans krijgen erover te praten. In vele gevallen bieden zelfhulpgroepen een dankbare uitkomst. Door het contact met lotgenoten, eventueel door professionele hulpverleners, krijgen mensen de mogelijkheid hun leed te verwerken.

Voor informatie over zelfhulpgroepen kunt u terecht bij Trefpunt Zelfhulpgroep vzw.

Rouwverwerking sites

http://www.zelfhulp.be/ - Trefpunt zelfhulpgroepen vzw
http://www.zelfdoding.be/ - Werkgroep nabestaanden na zelfdoding
http://www.ovok.be/ - Ouders van een overleden kind vzw
http://www.ovk.be/ - Ouders van verongelukte kinderen
http://www.rouwzorgvlaanderen.be
http://www.gezinspastoraal.be